💰【6ag.shop】💰
ag环亚集团官方

ag环亚集团官方

2020-02-28 23:56:05 作者:星彩网 原创

  

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

ag环亚集团官方 来看下吧。

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

何以见先人于地下!【ag环亚集团官方】

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

何以见先人于地下!何以见先人于地下!

【ag环亚集团官方】何以见先人于地下!何以见先人于地下!

何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

何以见先人于地下!

【ag环亚集团官方】何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

【ag环亚集团官方】

(当前内容是原创文章,转载请联系网站管理人员,否则视为侵权。)

上篇:万丰维加斯国际 下篇:伟德备用网址
热门推荐

锦海国际

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

……

环亚官方

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

……

凯撒娱乐网址

何以见先人于地下!……

夺宝连环

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

……

天涯娱乐

       今拜览友人日志,方晓明末我皇室抗争之烈也。崇祯帝以京都残破,自去冠冕,披发覆面,自缢景山。隆武帝聚众千余,力撑社稷,起兵不克,乃身与卒共,俱溺乱箭之中。绍武帝兵寡力单,楚囚广州,贼军呈上饮食,慨然曰“我若饮汝一勺水,何以见先人于地下!”自缢而崩。永历帝知大厦既无可扶之地,尤复整饬残余,入缅以逆清,及其系狱绞刑而死,焚尸扬灰而终,岂不烈哉?

        想我大明王朝北逐鞑虏,东溃扶桑,其后虽疲于内政亡于北胡,然未尝割地以求和和亲以自辱。寸土必争,及至身死而后已,其凛然之气,岂不大哉?而“天朝”立国以来丧权损地,至于江ze min 与北毛子私订界约,懵我十二亿国民于未知,使后世子孙,曾不能有追偿领土之余地,何其悲哉!何其悲哉!

      呜呼,千载而下,史有传,书有载,奸臣无以自清,忠良可芳万世,试看昨日卖国之人,明日竟是何般光景,将何以见先人于地下!

……

加载更多